۱۴۰۳-۰۳-۰۸ ۶:۲۱ ب.ظ

آمار شگفت قربانیان زمستان و تابستان در اروپا